تاکسی فرودگاه امام شمال تاکسی ون فرودگاه   و تاکسی سواری میباشد که شامل خودروی تویوتا رافور و تویوتا کمری  و تویوتا ون هایس میباشد 

  1. چن خورد روز دیگر نیز در فرودگاه فعالیت دارن  شمال رنو سفران و  هیوندایی میباشد که از طریق شماره های موجود در وب سایت میتوانید  رزرو را انجام دهید